szkolenia dla rad pedagogicznych

Odpowiadając na zapotrzebowanie placówek oświatowych, przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń dla rad pedagogicznych na bieżący rok szkolny. Zawiera ona nowości związane z aktualnymi trendami i kierunkami kształcenia oraz bieżącymi zmianami w przepisach oświatowych, a także starsze propozycje szkoleń i warsztatów, które cieszyły się do tej pory największym zainteresowaniem.

Celem organizowanych przez nas szkoleń jest udzielenie Państwu wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, wskazanie kierunków rozwoju osobistego, zapoznanie Państwa z nowościami w dynamicznie przeobrażającej się rzeczywistości szkolnej oraz pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów pedagogicznych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładowej lub warsztatowej. W warsztatach szczególny nacisk kładziemy na praktyczne zastosowanie nowej wiedzy i umiejętności, a także pracę nad konkretnymi problemami danej szkoły, klasy czy osoby. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie warsztatowej optymalna liczebność grupy nie powinna przekraczać 35 – 40 osób. Szkolenia odbywają się na terenie Państwa szkoły w dogodnych dla Państwa terminach oraz godzinach.

Blok I: Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, interdyscyplinarnych narzędzi i sposobów pracy nauczyciela oraz zagadnień prawnych –  1 500 zł brutto (135 minut)

Blok II: Szkolenia z zakresu neurodydaktyki1 900 zł brutto (135 minut)

Pakiet dwóch szkoleń (szkolenie z bloku I + szkolenie z bloku II) – 2 850 zł


Zapisy przyjmujemy przez cały rok szkolny.

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

SZKOLENIE: Fonoholizm i hejt – współczesne zagrożenia
TRENER: dr Marcela Gruszczyk

Zakres tematyczny: 
Dla wielu młodych ludzi dzień bez Internetu to prawdziwa tragedia. Chęć oglądania i obserwowania innych, ale także bycia widzianym i monitorowanym przez pozostałych użytkowników sieci, niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Agresja i przemoc rówieśnicza zmieniły swoje oblicze, przenosząc się ze szkolnych korytarzy do świata wirtualnego. Hejt stał się stałym elementem internetowego krajobrazu. Jak wynika z opracowania przygotowanego przez firmę badawcza IQS na zlecenie Global Dignity Poland pt. „Wilki i Owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży” aż 20 proc. młodych ludzi w wieku 12-24 lata przyznało, że hejtowało w Internecie, a 43 proc. samemu doświadczyło hejtu. Dlatego w dobie globalnej wioski tak ważne jest, aby zarówno nauczyciele, jak i rodzice potrafili rozpoznać współczesne zagrożenia i przeciwdziałać ich skutkom. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest hejt, jak na niego reagować oraz jak uczyć świadomego dbania o wizerunek w Internecie. Poznają także procedurę reagowania w przypadku cyberprzemocy, symptomy nałogowego korzystania z telefonu komórkowego oraz sposoby wartościowego wykorzystania telefonu komórkowego w odniesieniu do życia szkolnego i edukacji uczniów.

Forma zajęć: 
Wykład z elementami warsztatu
SZKOLENIE: Zoom na ucznia. Tutoring – metoda zarządzania talentami
SZKOLENIE: Wprowadzenie do coachingu edukacyjnego
SZKOLENIE: Psychologia dla nauczycieli
SZKOLENIE: „Nie zamykam oczu na przemoc wobec dzieci” – odpowiedzialność i rola nauczycieli wobec problemu
SZKOLENIE: Głos dzieci – dlaczego musimy go uwzględniać? Znaczenie rozwijania partycypacji społecznej dzieci i młodzieży
SZKOLENIE: Lepiej rozumiem, lepiej działam – elementy diagnozy pedagogicznej i społecznej w pracy z dziećmi i młodzieżą
SZKOLENIE: Mistrzowskie prezentacje i wystąpienia publiczne, czyli jak efektywnie pokazywać i wykorzystywać swój potencjał oraz maskować słabości

INTERDYSCYPLINARNE NARZĘDZIA I SPOSOBY PRACY NAUCZYCIELA

SZKOLENIE: Język angielski jako język instrukcji
W globalnym i zmieniającym się świecie, dziś każdy nauczyciel bez wyjątku może zostać poproszony o poprowadzenie lekcji w języku angielskim. Główną myślą przewodnią naszego warsztatu będzie stwierdzenie "Angielski nie jest barierą - angielski jest TYLKO  narzędziem przekazywania wiedzy". Nie musisz się specjalnie martwić, czy mówisz perfekcyjnie po angielsku. Twoim zadaniem jest skupienie się na treściach przedmiotu, którego nauczasz i pedagogice. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Konieczność znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

Zakres tematyczny:
Forma zajęć: 
Koncepcja  English Medium Instruction (EMI)
Specyfika pracy w środowisku międzykulturowym
Znaczenie poprawności  językowej w koncepcji EIM
Relacje nauczyciel - uczeń.

Forma zajęć:
Warsztat praktyczno-teoretyczny
SZKOLENIE: Budowanie zespołu nauczycielskiego, czyli dla ucznia ale bez jego udziału
SZKOLENIE: Uczenie się we współpracy - Jigsaw / Cooperative Learning
SZKOLENIE: Podobno nic nie jest za darmo… Nowoczesny nauczyciel i jego narzędzia internetowe
SZKOLENIE: „Masz tę moc” – emisja głosu dla nauczycieli
SZKOLENIE: Kreatywne zapamiętywanie – mnemotechniki, mapowanie myśli i sketchnoting
SZKOLENIE: „Wszystko gra”, czyli kilka pomysłów na gry i zabawy podczas szkolnej lekcji
SZKOLENIE: Pomiar dydaktyczny, czyli jak dobrze weryfikować wiedzę i umiejętności uczniowskie?
SZKOLENIE: Sposób na nudę podczas szkolnej wycieczki!

NEURODYDAKTYKA

SZKOLENIE: „Kij i marchewka”. O znaczeniu stresu i jego następstwach
PROWADZĄCY: dr Marek Kaczmarzyk

Zakres tematyczny:
Układ kary i nagrody, niesymetryczne działanie bodźców, eustres i dystres, mobilizacja a dezorganizacja. Płaty przedczołowe w stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo, motywacja i działanie demotywujące stresu. Badanie stresu fizjologicznego. Czym jest stres na poziomie energetyki organizmu?

Forma zajęć:
Wykład ilustrowany z elementami heurezy.
SZKOLENIE: Dwa mózgi w szkole albo dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?
SZKOLENIE: Mechanizmy lustrzane – dlaczego uczniowie wolą pogodnych nauczycieli?
SZKOLENIE: Pamięć i uwaga
SZKOLENIE: Memetyka szkolna. Autorytet memetyczny i „rozproszona” istota wychowania
SZKOLENIE: Dlaczego precyzja ruchów ręką jest ważna dla rozwoju kompetencji poznawczych dzieci? Rozwój motoryki małej u dzieci do 5 roku życia i jej znaczenie w rozwoju zdolności poznawczych

PRAWO

SZKOLENIE: Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy zawodowej, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?
PROWADZĄCY: dr hab. Lech Krzyżanowski

Zakres tematyczny:
Celem szkolenia jest analiza odpowiedzialności prawnej nauczycieli w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym. W gąszczu ciągle zmieniających się przepisów prawa oświatowego, w związku z coraz częściej pojawiającymi się w szkołach atakami na pedagogów i stosowaniem wobec nich przemocy fizycznej, a także w obliczu nagłaśnianych w mediach przykładów niewłaściwych bądź niezgodnych z prawem zachowań nauczycieli warto aby kadra pedagogiczna dokładnie znała zakres odpowiedzialności prawnej jaka wiąże się z ich zawodem.

Forma zajęć:
Wykład syntetyzujący.
Copyright © 2015-2019 Uniwersytet Śląski w Katowicach