szkolenia dla rad pedagogicznych

Odpowiadając na zapotrzebowanie placówek oświatowych, przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń dla rad pedagogicznych na rok 2017/2018. Zawiera ona nowości związane z aktualnymi trendami i kierunkami kształcenia oraz bieżącymi zmianami w przepisach oświatowych, a także starsze propozycje szkoleń i warsztatów, które cieszyły się do tej pory największym zainteresowaniem.

Celem organizowanych przez nas szkoleń jest udzielenie Państwu wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, wskazanie kierunków rozwoju osobistego, zapoznanie Państwa z nowościami w dynamicznie przeobrażającej się rzeczywistości szkolnej oraz pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów pedagogicznych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładowej lub warsztatowej. W warsztatach szczególny nacisk kładziemy na praktyczne zastosowanie nowej wiedzy i umiejętności, a także pracę nad konkretnymi problemami danej szkoły, klasy czy osoby. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie warsztatowej optymalna liczebność grupy nie powinna przekraczać 35 – 40 osób. Szkolenia odbywają się na terenie Państwa szkoły w dogodnych dla Państwa terminach oraz godzinach.

Koszt jednego szkolenia: 1 200 zł (3 x 45 minut)
Pakiet dwóch szkoleń: 2 000 zł

Zapisy przyjmujemy przez cały rok szkolny.

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

SZKOLENIE: Wprowadzenie do coachingu edukacyjnego
TRENER: dr Beata Master

Zakres tematyczny:
Metody łamania kodów, przekonań w myśleniu, które utrudniają efektywne działanie i blokują sukcesy nauczycieli i uczniów; trwała i twórcza motywacja siebie oraz podopiecznych do działania; skuteczne poszukiwanie zainteresowań i pasji; budowanie postawy determinacji w dążeniu do celów; radzenie sobie z syndromem „słomianego zapału”; budowanie więzi i zaufania z uczniem; twórcze i efektywne wykorzystywanie pytań w procesie rozwojowym; coachingowe metody radzenia sobie z problemami uczniów i nauczycieli; ożywianie pasji w zawodzie nauczyciela; efektywne sposoby budowania procesu coachingowego.

Forma zajęć:
Praktyczne warsztaty oparte na metodologii cyklu Kolba.
SZKOLENIE: Psychologia dla nauczycieli
SZKOLENIE: „Nie zamykam oczu na przemoc wobec dzieci” – odpowiedzialność i rola nauczycieli wobec problemu
SZKOLENIE: Głos dzieci – dlaczego musimy go uwzględniać? Znaczenie rozwijania partycypacji społecznej dzieci i młodzieży
SZKOLENIE: Lepiej rozumiem, lepiej działam – elementy diagnozy pedagogicznej i społecznej w pracy z dziećmi i młodzieżą
SZKOLENIE: Mistrzowskie prezentacje i wystąpienia publiczne, czyli jak efektywnie pokazywać i wykorzystywać swój potencjał oraz maskować słabości

INTERDYSCYPLINARNE NARZĘDZIA I SPOSOBY PRACY NAUCZYCIELA

SZKOLENIE: Podobno nic nie jest za darmo… Nowoczesny nauczyciel i jego narzędzia internetowe
TRENER: dr Marcela Gruszczyk, dr Natalia Stępień-Lampa

Zakres tematyczny:
Choć nowe technologie zrewolucjonizowały nasze życie codzienne, to kreda, tablica i zeszyt dobrze spełniają swoją funkcję, dlatego jeszcze długo nie znikną ze szkolnej rzeczywistości. Są jednak sytuacje, w których warto sięgnąć po coś nowego. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z kilkoma najbardziej przydatnymi (i darmowymi) narzędziami oraz aplikacjami, które oszczędzą czas przygotowania się do lekcji, ułatwią zaangażowanie uczniów w proces uczenia się oraz spowodują, że zyskają miano nauczycieli realizujących nowoczesny model nauczania.

Forma zajęć:
Zajęcia prowadzone są z aktywnym udziałem uczestników metodą warsztatową z elementami wykładowymi.
SZKOLENIE: Kreatywne zapamiętywanie – mnemotechniki, mapowanie myśli i sketchnoting
SZKOLENIE: „Wszystko gra”, czyli kilka pomysłów na gry i zabawy podczas szkolnej lekcji
SZKOLENIE: Pomiar dydaktyczny, czyli jak dobrze weryfikować wiedzę i umiejętności uczniowskie?
SZKOLENIE: Sposób na nudę podczas szkolnej wycieczki!

NEURODYDAKTYKA

SZKOLENIE: „Kij i marchewka”. O znaczeniu stresu i jego następstwach
PROWADZĄCY: dr Marek Kaczmarzyk

Zakres tematyczny:
Układ kary i nagrody, niesymetryczne działanie bodźców, eustres i dystres, mobilizacja a dezorganizacja. Płaty przedczołowe w stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo, motywacja i działanie demotywujące stresu. Badanie stresu fizjologicznego. Czym jest stres na poziomie energetyki organizmu?

Forma zajęć:
Wykład ilustrowany z elementami heurezy.
SZKOLENIE: Dwa mózgi w szkole albo dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?
SZKOLENIE: Mechanizmy lustrzane – dlaczego uczniowie wolą pogodnych nauczycieli?
SZKOLENIE: Pamięć i uwaga
SZKOLENIE: Memetyka szkolna. Autorytet memetyczny i „rozproszona” istota wychowania
SZKOLENIE: Dlaczego precyzja ruchów ręką jest ważna dla rozwoju kompetencji poznawczych dzieci? Rozwój motoryki małej u dzieci do 5 roku życia i jej znaczenie w rozwoju zdolności poznawczych

PRAWO

SZKOLENIE: Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy zawodowej, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?
PROWADZĄCY: dr hab. Lech Krzyżanowski

Zakres tematyczny:
Celem szkolenia jest analiza odpowiedzialności prawnej nauczycieli w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym. W gąszczu ciągle zmieniających się przepisów prawa oświatowego, w związku z coraz częściej pojawiającymi się w szkołach atakami na pedagogów i stosowaniem wobec nich przemocy fizycznej, a także w obliczu nagłaśnianych w mediach przykładów niewłaściwych bądź niezgodnych z prawem zachowań nauczycieli warto aby kadra pedagogiczna dokładnie znała zakres odpowiedzialności prawnej jaka wiąże się z ich zawodem.

Forma zajęć:
Wykład syntetyzujący.
Copyright © 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach